Dokument si môžete stiahnuť vo formáte .docx alebo .pdf. Vyplniť a odoslať spolu s reklamovaným tovarom.

 

Reklamačný protokol

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci
Obchodné meno: CANDI Slovakia, s.r.o.
Ulica a číslo: Silvánska 7
Mesto a PSČ: Bratislava, 841 04
IČO: 35 917 814
Telefón: 0905 756 971
E-Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kupujúci
Meno a priezvisko:  
Ulica a číslo:  
Mesto a PSČ:  
Telefón:  
E-Mail:  

 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: www.kozmetika-tiande.sk

 

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:  
Zo dňa:  
Číslo faktúry:  
Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):  

 

Dôvody reklamácie:
 

 

V ...................................... Dňa .......................... ....................................

Meno priezvisko (podpis)

Ako prílohu zašlite kópiu faktúry alebo pokladničného bloku

 

Dokument si môžete stiahnuť vo formáte .docx alebo .pdf. Vyplniť a odoslať spolu s reklamovaným tovarom.